STORT TACK!

Ett stort tack till alla som kom och hjälpte till på Fixar-dagen vid Kilagården. Ni trotsade vädret och tillsammans fick vi gjort mycket, rabatter rensades, bänkar målades, Kilagården städades och motionsspåren ordnades till.

Lämna ett svar