Styrelsen

Styrelsen för 2020:

Ordförande Frida Arnell
Vice ordförande Lennart Bjurehed
Kassör Annki Andreasson
Sekreterare Hanna Isaksson
Ledamot Viveka Börjesson
Ledamot Marie Månsson
Ledamot Eva Jonsson
Suppleant Anders Bramfors
Suppleant Josefin Andersson
Suppleant Roger Johansson
Kontakt med kassör:                                                   ekonomi@horredssk.se
Medlems kontakt:                                                        medlem@horredssk.se

Kontakt: info@horredssk.se