Styrelsen

Styrelsen för 2016:

Ordförande Bert Hedin
Vice ordförande Lisa Johansson
Kassör Lotta Nyberg
Sekreterare Johanna Jensen
Ledamot Viveka Börjesson
Ledamot Jonny Andersson
Ledamot Annki Andreasson
Suppleant Anders Bramfors
Suppleant Tomas Backlund
Suppleant Evelina Skårhammar
Kontakt med kassör:                                                   ekonomi@horredssk.se
Medlems kontakt:                                                        medlem@horredssk.se

Kontakt: info@horredssk.se