Hinderbanelopp 2024

Passar barn upp till 8 år

o När? 25 april kl. 18.00
o Var? Samling vid Horredshallen
o Anmälan senast den 22 april till
gymnastik@horredssk.se. Uppge barnets namn
och ålder vid anmälan.
o Medalj till alla föranmälda
o Alla välkomna, oavsett om du är medlem eller ej
o Gör gärna de yngsta barnen sällskap längs banan.

Allt deltagande sker på egen risk. Målsman ansvarar för sitt/sina barn.

Info blad