Dataskyddsförordningen ”GDPR”

Hos oss kan Du vara trygg
Vi lämnar givetvis inte ut Dina personuppgifter!
Du har rätt att veta vad som finns registrerat om Dig i föreningen, har Du frågor; kontakta styrelsen.
25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” i
kraft (i folkmun kallad GDPR) och PUL upphörde. Uppgifterna får hanteras i
föreningen men inte lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke.
Värt att veta:
• Föreningen lämnar inte ut Dina personuppgifter
• Du har rätt att veta vad som finns registrerat om Dig i föreningen, (vid frågor,
kontakta styrelsen!)
• Deltagare i verksamheterna blir registrerade i det digitala systemet IdrottOnline för att
vi ska kunna rapportera och söka bidrag för våra aktiviteter.
• Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter
• Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida och
informationsblad.
• Medlemsregister är viktig information och kan skickas ut till alla instruktörer för att de
ska kunna göra medlemskontroller men skall inte sättas upp på anslagstavlor eller på
annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten. I medlemslistor som skickas finns
endast uppgift om medlems namn angivet.
• Vi sparar alla personuppgifter i det digitala systemet IdrottOnline ett år efter att ditt
medlemskap hos oss avslutats. Därefter raderas uppgifterna, allt enligt klubbens
stadgar.

/Styrelsen Horreds sportklubb 2022

GDPR