LED-belysning

Konvertering till LED-belysning på 2,5 km spåret

Under 2018 bytte vi alla lampor på elljusspåret till LED-belysning. Delar av spåret finansierades med hjälp av EU-stöd och kommunala bidrag och övriga delar av bidrag från Svenska idrottsförbundet och Sparbanksstiftelsen. Tack till alla markägare som gjort detta möjligt, till alla medlemmar som gett av sin tid till klubben och stort tack till bidragsgivarna!

Projektbeskrivning:

Vi har satt ut närmare 100 armaturer typ Smart motion IV-49W LED, stolpavstånd ca 26 meter. Armaturerna har monterats på stålstolpe med LPM 6M, tidigare hade vi impregnerade trästolpar. Vi anlitade Varbergsortens elkraft på totalentreprenad och de har plöjt/schaktat ner elkabeln och satt sättning och riktning av stolpar enligt de rekommendationer som vi fått i ett energiutlåtande. I entreprenaden ingick även elektriska arbeten, så som montering av armaturer på stolpe, sättning av stolpe i fundament och kopplingsarbetet för att få en fullt fungerande elljusslinga. Även rasering och demontering av den tidigare belysning runt elljusbanan inklusive källsortering av avfallet ingick i entreprenaden. De tidigare kvicksilverlamporna har sorterats som miljöfarligt avfall, armaturerna som elskrot och stolparna skickades till destruktion.

Styrelsen i Horreds SK