Kallelse digitalt årsmöte

Horreds sportklubb inbjuder till digitalt årsmöte den 23 februari klockan 19:00. I dagordningen finns bland annat stadgeändringar. Förslag på dessa ändringar och övriga möteshandlingar kommer finnas på hemsidan www.horredssk.se senast två veckor innan mötet.

För att delta på mötet måste vi ha tillgång till din mejladress, anmäl därför ditt intresse till medlem@horredssk.se.

Väl mött!

Styrelsen i Horreds sportklubb

Kommentera