Medlemsavgifter 2014

Årsavgift för 2014

Vuxen 18-65 år 500
Vuxen över 65 år 300
Barn 200
Familj 1000
Stödmedlem 200

Varav 150:- är medlemsavgift.

Bankgiro 5299-7905

Glöm inte skriva ert födelse år och adress på inbetalningen! Om ni inte får plats med all information i betalningen går det bra att skicka alla uppgifter i ett mail till oss: info@horredssk.se

Under vår och höst kommer det ske medlemskontroller på samtliga aktiviteter.

Årsavgiften ska även betalas in av dig som använder Horreds SK i anmälningar av olika lopp, t.ex. Vasaloppen!